บริษัท เพอร์เฟกต์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ดำเนินธุรกิจในการให้บริการ ออกแบบ และ จัดทำเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การออกแบบระบบ Automation ในเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลผลิตเชิงอุตสาหกรรม และยังมีบริการจัดหา Spare Part และ Equipment ต่าง ๆ เพื่อการซ่อมบำรุงดูแลรักษา เรามีทีมงานที่พร้อมบริการในทุกช่วงเวลาที่สำคัญและเร่งด่วนของท่านเสมอ

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับอุตสาหกรรมอาหารมามากกว่า 30 ปี ทีมงาน มีทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบเครื่องจักร การปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการออกแบบระบบ Automation ต่าง ๆ

เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาท่านในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Food Process นอกจากนั้น เรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ระบบ Utility เพื่อสนับสนุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของเรา เรามั่นใจที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี และตรงตามความต้องการของท่าน


feature_mixing

We Expert in food Process

We Know and understand on your requirement

We Support your process as a partner


Activity/กิจกรรมของเรา

Perfect Services  นำเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสากรรมอาหาร และรูปแบบงานบริการด้านวิศวกรรม ในงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ที่ไบเทคบางนา

46358


ติดต่อ Perfect Services Co., Ltd.

บริษัท เพอร์เฟกต์ เซอร์วิสเซส จำกัด
66/11 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74000
อีเมล: perfectservices.ts@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0) 34300249